Bergsingelcollege over Meister Eckhart

Mens , je bent niets zonder het goddelijk leven in je! Geef dat een kans zoals Jezus Christus dat geleerd heeft…. Dit is het centrale thema van Meister Eckhart, als een van de eersten sprekend in de volkstaal voor gewone mensen.
Op 23 maart en 6 april a.s. verzorgde drs Door Hezemans een tweetal inleidingen in de Bergsingelkerk over leven en leer van de befaamde dominicaan Meister Eckhart. Deze erudiete theoloog leefde van ca. 1260 tot 1328. Zijn ideeën zijn nog steeds relevant voor een wereld waarin velen zoeken naar vrede en zingeving. Het waren interessante avonden!

Eckhart wordt in de omgeving van Ehrfurt geboren en treedt in bij de orde van de dominicanen. Al vroeg wordt hij prior en bekleedt belangrijke spirituele en bestuurlijke functies. Twee keer bezet Eckhart, evenals zijn confrater Thomas van Aquino, de prestigieuze leerstoel voor theologie in Parijs, vandaar dat hij als Meister Eckhart bekend staat. Op zijn vijftigste krijgt hij de zorg voor vrouwenkloosters van zijn orde en spirituele bewegingen langs de Rijn. Zijn laatste vijf jaar leidt hij de theologische opleidingen van zijn orde in Keulen.

Eckhart krijgt het behoorlijk aan de stok met de traditionele katholieke leer van die tijd. Een 28-tal losse zinsneden uit zijn preken werden door de kerkelijke inquisitie veroordeeld. Hij zou die nog herroepen hebben zonder echter de kern van zijn uitspraken te wijzigen. Hij werd in 1329 formeel veroordeeld. Hij was toen al, ergens onderweg in Frankrijk in 1328, overleden.

Spirituele theologie

De invloed van zijn spirituele theologie is groot. Zijn mystieke intuïtie betreft de oorspronkelijke eenheid van God en alle schepselen van alle tijden en plaatsen. Dit was het thema van de eerste lezing.

In zijn befaamde preek over Martha en Maria, de twee zusters van wie de eerste bezig is haar gast te verzorgen, terwijl de tweede aan de voeten van Jezus zit, beoordeelt hij verrassend genoeg de eerste als verder gevorderd. Deze visie is in de tweede lezing op 6 april besproken.

De sociologe Door Hezemans is verbonden aan de Karmelbeweging en heeft een grondige kennis van leven en werken van Meister Eckhart.