Beperking erediensten i.v.m.corona

De Kerkenraad heeft besloten voorshands de erediensten te vieren via de kerkomroep. De situatie in Rotterdam is te ernstig om risico’s te nemen. De kerkdiensten worden slechts bijgewoond door de predikant, de ouderling van dienst, de cantorij en de technische staf. Via www.kerkomroep.nl kunnen de diensten in de Bergsingelkerk en BMVier worden gevolgd en desgewenst naderhand worden gedownload.

Bijeenkomsten en vergaderingen gaan beperkt door en vinden vrijwel uitsluitend plaats in de kerkzaal waar voldoende afstand kan worden gehouden met toepassing van alle eisen ten aanzien van hygiëne, mondkapjes en afstand houden.