Kennismaking Studentenpastor

11 oktober 2021

Dr. Wietske de Jong-Kumru wordt op zondag 7 november a.s. in de Laurenskerk bevestigd als predikant en studentenpastor, speciaal aangesteld voor het werk onder en met studenten van de hogescholen in Rotterdam. Zij wordt uitgezonden vanuit het Laurenspastoraat te Rotterdam-Centrum en gaat dit werk doen namens de gezamenlijke kerken van Rotterdam, in nauwe samenwerking met haar collega dr. Rob van Waarde die zijn werk heeft onder studenten van de Erasmus Universiteit.

De  bevestiging  en  intrede  zullen  plaatsvinden  in  de  Sint-Laurenskerk  van  Rotterdam. Voorgangers in deze dienst zijn ds. Rob van Waarde en ds. Wietske de Jong-Kumru.

De dienst vindt plaats op zondagmiddag 7 november om 15.00 uur. Na de dienst is er gelegenheid om ds. De Jong en haar gezin te begroeten. Er zal koffie, thee en een glas wijn en fris zijn.

De uitnodigende partijen zijn: de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, het Laurenspastoraat te Rotterdam-Centrum, de Stichting Studentenpastoraat te Rotterdam en het Platform Studentenpastoraat Rotterdam.