Agent of Grace

Filmavond op vrijdag 7 februari aanstaande, 20.00- 22.00 uur in de Bergsingelkerk.
Binnenkort is het 75 jaar geleden dat de beroemde theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer (*1906) op 38 jarige leeftijd werd opgehangen in het concentratiekamp Flossenburg nabij Berlijn. Daaraan ging een langdurig verblijf in gevangenissen vooraf.

Als onderdeel van het Bonhoefferproject van de Bergsingelkerk zal op 7 februari in de Bergsingelkerk de speelfilm over Dietrich Bonhoeffer ‘Agent of Grace’ worden vertoond. De film toont scenes uit de laatste jaren van zijn leven. We zien hem tijdens verzetsactiviteiten, zijn arrestatie, zijn gevangenschap en dood. De film laat ook zien hoe Bonhoeffer dit alles doorstond en wat zijn geloof in God voor hem betekende.

Tijdens een korte inleiding worden de film en enkele van de scenes toegelicht. In de nabespreking van ongeveer 15 minuten is er gelegenheid voor vragen en reacties.

De film duurt 90 minuten.

Socioloog Door Hezemans zal de film inleiden.

Foto op het openingsscherm: Dietrich Bonhoeffer in de gevangenis van Tegel (Berlijn) samen met gevangengenomen Italiaanse luchtmacht officieren en bewaker sergeant-majoor Napp (voorjaar 1944). Enige maanden later werd hij door de SS overgebracht naar het concentratiekamp Flossenburg nadat was ontdekt dat hij betrokken was bij de samenzwering tegen Hitler in juni 1944. Hij werd in april 1945, twee weken voor de bevrijding van Berlijn op persoonlijk bevel van Hitler opgehangen.