Vergadering moderamen

Het dagelijks bestuur van Bergsingelkerk BMVier komt twee weken voor een kerkenraadsvergadering bij elkaar. Kijk op de contactpagina om contact op te nemen met de scriba of predikant.