Tent of Nations

Graag vestigen wij de aandacht op de PALESTIJNSE ZAAK en daarin speciaal de wenselijke houding/actie van de familie Nassar met hun vredesproject/boerderij TENT OF NATIONS.

Op zaterdagmiddag 25 september van 14.00 uur tot 16.30 wordt in BMVier, Burg. Meineszstraat 4, een middag gewijd aan Palestina en Tent of Nations, het inmiddels beroemde initiatief van Daoud Nassar en zijn familie, Palestijnse christenen, om te komen tot een duurzame vrede in het Heilige Land. Hun bekendste leuze is:

“Wij weigeren vijanden te zijn”.

De familie leeft en werkt onder moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van landonteigening door de Israëlische autoriteiten. Desondanks zet de familie Nassar zich op een geweldloze manier en creatieve manier in.

Het wordt een inspirerende en dynamische bijeenkomst met bijdragen van Daoud Nassar (Tent of Nations) en Carolien Roelants (Midden-Oosten expert en journalist), een korte film over de invloed van Corona in Bethlehem, een verdere verdieping en een bijdrage aan solidariteit.

Meer informatie is te vinden op www.tentofnations.nl.

Deze organisatie verdient onze hartelijke belangstelling en ondersteuning. Laat u informeren en kijk wat u zelf kunt doen voor bijvoorbeeld deze dappere mensen. Een verdere verdieping in hoe het nu gaat in het ‘zogenoemde Heilige Land’ vraagt onze aandacht. De solidariteitsactie zal plaatsvinden op 21 plaatsen in het gehele land.

Henk Willemse, vriend van Tent of Nations, lid BMVier, lid wg. Pa-IS Rijnmond e.o.