Roze Adventsviering

voorganger: Katinka Broos

Net als in de kerststal mag iedereen langskomen om de geboorte van Jezus te vieren. Ook jij bent van harte welkom bij deze Rotterdamse Roze Adventsviering.

Het thema is:  ‘O Come, All Ye Faithful’

De viering is op 11 december. Inloop vanaf 13.30 uur en de viering begint om 14.00 uur. De voorganger is Katinka Broos. Voor en na de viering is er tijd om elkaar te ontmoeten. Lees meer over de viering in dit nieuwsbericht. De collecte is bestemd voor LGBT Asylum Support.

Liturgie definitief 11-12-22

collecte: Roze Adventsviering 2022
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnr. NL26 INGB 0000 1523 27 t.n.v. Diaconie der Gereformeerde Kerk Rotterdam o.v.v. 'collecte Roze Adventsviering 2022'.