Repetitie Christmas Carols

In de adventstijd, de vier weken naar het Kerstfeest toe studeren we samen met de Bergsingelcantorij Christmas Carols in.
U en jij bent van harte welkom om mee te komen zingen! Op 24 december tijdens de Kerstviering Kerk & Wijk en op zondag 25 december tijdens de Kerstviering voeren we de Christmas Carols uit.

Repetitiedata: 29 november, 6, 13 en 20 december
Tijd: 19.00 tot 20.15 uur in de Bergsingelkerk.
Voor meer informatie en opgave bij Edwin Vooijs.

Bergsingelcantorij
De Bergsingelcantorij ondersteunt meerdere keren per jaar de gemeentezang in kerkdiensten en bij concerten. De cantorij zingt bekende en onbekende liederen. De leden van de cantorij repeteren wekelijks op dinsdagavond van 19.00 – 20.15 uur.