Pinksteren

voorganger: Bram Robbertsen

Let op: gewijzigde aanvangstijd!

28-05-2023 Pinksteren liturgie Vdef. 1. te gebruiken in de BSK

collecte: Zending – Bijbel in Egypte
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnr. NL26 INGB 0000 1523 27 t.n.v. Diaconie der Gereformeerde Kerk Rotterdam o.v.v. 'collecte Zending – Bijbel in Egypte'.