Pinksteren

voorganger: Katinka Broos

Pinksteren 2023 - BMV
Pinksteren 2023 – BMV

collecte: Zending – Bijbel in Egypte
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnr. NL26 INGB 0000 1523 27 t.n.v. Diaconie der Gereformeerde Kerk Rotterdam o.v.v. 'collecte Zending – Bijbel in Egypte'.