Opendeurkring

Ook in december komen we weer bij elkaar. Nu niet, zoals we gewend zijn, op de laatste maandag van de maand maar op
maandag 23 december om 16.00 uur in de Bergsingelkerk.

Het thema van de Open Deur is (hoe kan het anders): “In de stal”.

We vieren dus al een beetje Kerstmis.

Aad van Endhoven.