Open Deurkring

De Open Deur is een oecumenisch blad over zingevings- en geloofsvragen. Het komt iedere maand uit met een nieuw thema, waarbij altijd gedichten, foto’s en artikelen die aanleiding geven om over allerlei zaken te praten. De kring bestaat al een tijd, maar is open voor iedereen. Dus aansluiten kan altijd! Heeft u interesse, dan even een telefoontje naar de contactpersoon.

Schoenen is op 28 november het thema van het Open Deurblad. De eerste keer dat ik aandachtig naar schoenen gekeken heb was toen ik de schilderijen van Jopie Huisman ophing in het museum waar ik toen werkte. Nu verbind ik schoenen ook met de levensweg van mijzelf: op welke schoenen loop ik? Waar trok ik mijn schoenen uit om op heilige grond te staan en waartoe word ik geroepen als ik mijn schoenen uitdoe? En waar brengen de schoenen me als ik ze weer aantrek en verder ga?

Laten we hierover nadenken met elkaar.

Contactpersoon: Lydia Roosendaal