Oecumenische leerkring

De oecumenische leerkring is een gesprekskring met deelnemers uit de breedte van de kerken. Hij wordt geleid door dr Tjaard Barnard (Remonstrantse kerk) en ds Katinka Broos (PKN).
Er zijn mensen die al jaren meedoen en tegelijkertijd schuiven er ook elk jaar nieuwe mensen aan.
Dit seizoen bespreken we de inhoud van het christelijke geloof aan de hand van het boekje van Toon Tellegen ‘God onder de mensen’. De ogenschijnlijk luchtige verhalen van de hand van Tellegen bieden vaak veel stof tot overdenken en overpeinzen.

Aanmelden: administratie@remonstrantenrotterdam.nl.
Contactpersoon: Tjaard Barnard barnard@remonstrantenrotterdam.nl