Kerkdienst

voorganger: Katinka Broos

BSK 2022-12-11

collecte: Binnenlands diaconaat
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnr. NL26 INGB 0000 1523 27 t.n.v. Diaconie der Gereformeerde Kerk Rotterdam o.v.v. 'collecte Binnenlands diaconaat'.