Kerkdienst

voorganger: Katinka Broos en Lydia Roosendaal

Iedere zondag en op de meeste christelijke feestdagen is er een kerkdienst in de Bergsingelkerk. U bent van harte uitgenodigd deze met ons te vieren.

collecte: werelddiaconaat Libanon, Jordanië, Irak
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnr. NL26 INGB 0000 1523 27 t.n.v. Diaconie der Gereformeerde Kerk Rotterdam o.v.v. 'collecte werelddiaconaat Libanon, Jordanië, Irak'.