Kerkdienst

voorganger: Aad van Endhoven

BSK_2022-10-09

collecte: Kerk in Actie collecte noodhulp Pakistan
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnr. NL26 INGB 0000 1523 27 t.n.v. Diaconie der Gereformeerde Kerk Rotterdam o.v.v. 'collecte Kerk in Actie collecte noodhulp Pakistan'.