Kerkdienst

voorganger: Lydia Roosendaal en Bram Robbertsen

Deze pinksterdienst is een gezamenlijke viering van Bergsingelkerk en Goud van Noord.
Let op de aanvangstijd!

Pinksteren 2022

collecte: Zending Zuid Afrika
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnr. NL26 INGB 0000 1523 27 t.n.v. Diaconie der Gereformeerde Kerk Rotterdam o.v.v. 'collecte Zending Zuid Afrika'.