Kerkdienst

voorganger: Aage Smilde

Bij de tweede adventszondag
De eerste twee adventszondagen staan nog in het teken van de wederkomst, de laatste twee in het teken van de geboorte van Jezus in Bethlehem.
Deze zondag staan wij dus nog stil bij advent als toekomstverwachting.
Ik doe dat aan de hand van Jesaja 40 met de prachtige oproep “Troost, troost mijn volk” en Romeinen 15, 4-13, het stukje dat uitmondt in een bede om overvloedige hoop.
Wat hoop is, beseffen wij maar al te goed als wij aan het coronavaccin denken.
Is onze hoop op de komst van Christus ook zo sterk?

BSK_2020-12-06