Kerkdienst

voorganger: Otto Kroesen

BSK_2023-10-01y

Folder Pais

 

collecte: Neve Shalom – Wahat Al Salam
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnr. NL26 INGB 0000 1523 27 t.n.v. Diaconie der Gereformeerde Kerk Rotterdam o.v.v. 'collecte Neve Shalom – Wahat Al Salam'.