Kerkdienst

voorganger: Katinka Broos

Matteüs 20 BMVier 2023 liturgie

schilderijen bij Matt. 20 1-16

collecte: Noodhulp Libië
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnr. NL26 INGB 0000 1523 27 t.n.v. Diaconie der Gereformeerde Kerk Rotterdam o.v.v. 'collecte Noodhulp Libië'.