Kerkdienst

voorganger: Elbert Grosheide

Bij de dienst:
Er bestaat een heilzaam spanningsveld tussen het individu en het collectief. Allebei bevatten ze positieve en minder positieve noties. Individuele ontplooiing en verantwoordelijkheid kunnen een mens goed doen. Hetzelfde geldt voor de gezamenlijkheid. Andersom kan de samenleving het individu teveel beperkingen opleggen of op een verkeerde manier beïnvloeden en kan de enkeling verstrikt raken in het cirkelen rond zijn of haar eigen bestaan. Tegelijkertijd liggen de keuzes van de gemeenschap en de enkeling niet vast en is een ander perspectief mogelijk.
In de Bijbel vind je deze elementen terug. De teksten van zondag zijn Ezechiël 18. 1-4 ; 25-32 en Mattheüs 21: 28-32
Elbert Grosheide

BSK_2020-09-27