Kerkdienst

voorganger: Lútzen Miedema

Bij de viering op 20 september
De koning noemde het ‘onaanvaardbaar’ dat iemands huidskleur of naam bepalend is voor zijn of haar kansen. Hij wil dat we verschillen overbruggen. Waar sta je dan als kerk en christen?
Het verhaal van de landeigenaar uit Mattheüs 20 geeft misschien hints over hoe je jezelf kunt zijn en (zo) de ander de ruimte kunt bieden. Geven we zulke hints door aan de samenleving, dan kunnen mensen wat aan ons hebben. Verschillend of niet.
Wie weet, tot zondag op één of andere manier!
Lútzen Miedema (oud diaconaal predikant).

BSK_2020-09-20