Kerkdienst

voorganger: Aad van Endhoven

BSK-2023-01-08

collecte: Artsen zonder grenzen
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnr. NL26 INGB 0000 1523 27 t.n.v. Diaconie der Gereformeerde Kerk Rotterdam o.v.v. 'collecte Artsen zonder grenzen'.