Kerkdienst

voorganger: Aad van Endhoven

Wij vieren vandaag de tweede zondag van de veertigdagentijd.

In veel kerken zal uit het evangelie het hetzelfde gedeelte gelezen worden. Wij kennen dat als het verhaal van “de verheerlijking op de berg”. Jezus staat daar samen met Mozes en Elia te praten over de weg die hij moet gaan. Drie leerlingen mogen mee de berg op. Of ze er iets van begrepen hebben is nog maar de vraag. Spannende zondag waar de liederen die we zingen ons een eind op weg kunnen helpen.

De lezingen zijn: Genesis 12: 1 – 4A en Matteüs 17: 1 – 9.

We wensen elkaar een goede dienst toe.

Bundel essays over Bonhoeffer

Dit jaar wordt alle kerkleden een bijzonder geschenk aangeboden, namelijk een boekje over Dietrich Bonhoeffer, samengesteld door Katinka Broos, Door Hezemans, Chris van Krimpen en Jan Prij. Nu, 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, herdenken we in het bijzonder een ‘goede Duitser’, een Duitse dominee en briljant theoloog die weigerde het onrecht in Nazi Duitsland te accepteren. Dit boek bevat drie essays, geschreven vanuit verschillende invalshoeken. De geschiedenis van deze bijzondere man, zijn invloed op de protestantse ethiek en de levenslessen voor de huidige wereld waar autoritaire regimes langzamerhand weer de toon aangeven.
Het boekje zal na de eredienst worden uitgereikt.

BSK_2020-03-08