Kerkdienst

voorganger: Katinka Broos

Kerkdienst 1 maart 2020 in de Bergsingelkerk. 37 jaar geleden werd de cent afgeschaft. Het muntje werd amper gebruikt en was te duur- 1 cent koste 3 cent. Toch werd de cent veelvuldig in de collectezak gedaan. Om 10 uur heet Ds. Katinka Broos iedereen van harte welkom in het byzonder Geke Westera die wordt bevestigd in het ambt van ouderling Ook zal het HEILIG AVONDMAAL gevierd worden. Gezien de prachtige liturgie kan onze organist Edwin Vooijs zich uitleven op het geweldige orgel. Lector Fabian Vormeer leest uit Psalm 127 en uit Matteus 4: 1-11 waarin de beroemde zinnen staan: Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger.Wij zijn blij met Geke Westera en wensen haar alle sterkte toe – Ook Ds.Katinka Broos een goede dienst- uitleg- bevestiging