Kerkdienst

voorganger: Aage Smilde

Op deze laatste zondag voor de Veertigdagentijd, precies zeven weken voor Pasen, staan wij stil bij de opgang van Jezus naar Jerusalem.
Hij neemt zijn discipelen apart en vertelt wat er gaat gebeuren, wat Hem, de Mensenzoon, staat te wachten.
Je krijgt niet de indruk dat zij het begrepen hebben. Het staat er ook letterlijk: De leerlingen begrepen er niets van.
Het is ook zo’n vreemde boodschap. Het is het tegenovergestelde van wat je van de Messias verwacht.
Overwinnen door te lijden? Toch is dat de manier waarop God verzoening brengt.
Maar daarvoor moeten jouw ogen geopend worden. Dat gebeurt bij de blinde, die langs de weg zit en Jezus roept om medelijden te hebben met hem. En Jezus doet hem ziende worden. En daarop volgt hij Jezus. Hij wordt een echte volgeling van hem.
Hoe is het bij ons? Zien wij in de gekruisigde ook onze redder of moeten ook wij ziende gemaakt worden om God te loven
en te prijzen? Om Jezus na te volgen? Op deze zondag worden wij in de kerkdienst met de neus op die vraag gedrukt.
(ds) Aage Smilde

BSK_2020-02-23