Kerkdienst

voorganger: Hans van der Linden

Bij de dienst van 16 februari 2020 in de Bergsingelkerk, als we lezen uit het evangelie van Matteüs (5: 17 – 26) en het boek Exodus (2: 1 – 10).
Jezus schaft Wet en Profeten niet af, maar brengt ze tot vervulling. Hij laat ons zien, Hij leeft ons voor dat Wet en Profeten onderhouden en geleerd moeten worden en zo de hele wereld met recht en gerechtigheid vervullen. Dat is het Koninkrijk Gods.
Dan word je als gemeente wat je bent, zout der aarde en licht der wereld.
Van Hem leren dat wat in de wereld vanzelfsprekend is, niet daarom goed is.
Hij leert ons, in de zaligsprekingen, te kijken naar de mensen die er niet aan te pas komen, solidair te zijn met de mensen die, door er alleen maar te zijn, een aanklacht zijn tegen onze manieren van doen.
Wat dat concreet betekent leren we uit de Thora / het boek Exodus:

Twee vrouwen die hun leven inzetten en zo het bevrijdingsverhaal mogelijk maken. Gewoon door te doen wat ze doen, door er te zijn en te doen wat de situatie van hen vraagt.
Nu wij nog.
Hans van der Linden

BSK_2020-02-16