Kerkdienst

voorganger: Aad van Endhoven

Deze week een mooi thema:

Er is geen god aan deze zijde,
die zegt: zo ga je goed.
Wel één die roept door alle tijden:
zoek verder, het komt goed!

Deze zondag vieren wij de 5e zondag na Epifanie. We zijn met de lezingen bij de Bergrede aangekomen.
Na de zogenaamde “Zaligsprekingen” vandaag: “Zout der aarde” en “Licht der wereld”.
Bekende teksten die ons op een bepaalde weg willen brengen.
Zout en Licht in een wereld die smaakmakers en wat warmte nodig heeft. De lezingen voor deze dienst zijn:
Profetenlezing Jesaja 58: 7 t/m 10. Evangelielezing Matteüs 5: 13 t/m 16.
We wensen elkaar een goede dienst toe.
Aad van Endhoven

BSK_2020-02-09