Kerkdienst

voorganger: Jan Prij

Danken en Doen

Woensdag 3 november was het Dankdag voor Gewas en Arbeid. Zoals alle jaren werd er in de beide kerkelijke gemeenten BMVier en de BSK een inzameling gehouden tbv de oogst.
Bij oogsten hoort delen: Dit jaar was de inzameling in de BSK voor de voedselbank in het Liskwartier: de Samaritaan. In BMVier voor de gezinnen in Delfshaven die het nodig hebben. Via Marlies van de Poel vonden we gezinnen die het in ontvangst mochten nemen. Zij waren heel dankbaar en vonden het hartverwarmend .
Bedankt namens de diakenen:
Karen Siebel, Marlies van Doorn en Sija Schorel .

Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Helpt u mee? Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van liefdevolle aandacht. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals Youth for Christ in Moldavië. Van harte aanbevolen!

BSK_2021-11-28