Kerkdienst

voorganger: Jasja Nottelman

Op deze laatste zondag van de Epifaniëntijd wordt het steeds duidelijker wie Jezus is en waar hij voor staat. We zien hoe mensen geraakt worden door de bezielende en bevrijdende manier waarop Jezus het woord van God uitlegt en leeft. Jezus verrast en verwondert. Een man met profetische gaven. Hij spreekt met gezag en je raakt er van onder de indruk.
We zullen met elkaar de maaltijd vieren, brood en wijn delen in verbondenheid met God, onze naaste en de wereld om ons heen.

BSK_2020-02-02_HA