Kerkdienst

voorganger: Anki Peper

Deze zondag lezen we uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 15:9-17.
Jezus heeft hier een opdracht voor zijn leerlingen (van toen en nu!). ‘Heb elkaar lief’. Hij voegt daar wel een belangrijk zinnetje aan toe: ‘Zoals ik jullie heb liefgehad’.
Hij noemt zijn leerlingen vrienden, vriendinnen. Geen slaven meer, of knechtjes, maar echte vrienden/vriendinnen… Als je die uitspraak tot je door laat dringen kun je de kracht en de mogelijkheden van ‘vriendschap’ ontdekken.
ds. Anki Peper

BSK_2021-10-10