Kerkdienst

voorganger: Piet de Vries

Vandaag is het vredeszondag. Vrede waar iedereen naar snakt maar in de praktijk zo moeilijk te realiseren blijkt. Mensen die partijen steunen die bereid zijn mensenlevens te offeren om hun doel, vrede voor zichzelf en hun land, te realiseren.
Het thema vandaag is ‘Mens, wat doe jij?’
Met welke mensen of partijen voel jij je verbonden en waarom? Hoe verantwoorden we ons keus aan God? Grote vragen die ons op onszelf terugwerpen. We zoeken niet alleen naar woorden uit het Oude en Nieuwe Testament die ons helpen te kiezen. We willen ook leren van het project Tent of Nations.
Piet de Vries

BSK_2021-09-26

Collecte afkondiging

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. In het dagelijkse leven komen ze elkaar bijna niet tegen. Ze zien elkaar eerder als ‘bezetter’ of ‘terrorist’ dan als medemens. Het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een einde maken. Ze brengen de kinderen met elkaar in contact. Kinderen van Joodse en Palestijnse scholen bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Ze vertellen in de klas over hun leven, geloof, hobbies en school. Zo leren ze elkaar kennen en met elkaar omgaan. Belangrijk voor de kinderen zelf, maar ook voor de hele samenleving. Het geeft hoop voor de toekomst! Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Israël/Palestina en wereldwijd.

Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Israël/Palestina en
wereldwijd. Geef aan de collecte via de bovenstaande QR-code of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Israël/Palestina.