Kerkdienst

voorganger: Ellen Verheul

Heeft het allemaal wel zin?

Ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat, ik heb al mijn krachten verbruikt, het was voor niets, het heeft geen zin gehad.
Maar de HEER zal me recht doen, mijn God zal me belonen’.

Allen welkom!

BSK_2020-01-19