Kerkdienst

voorganger: Hans van der Linden

Vandaag, op de zesde zondag van Pasen, zondag Rogate, Bidt, lezen we over de Heer, die de nood wel degelijk ziet, en redding geeft.
We lezen ook uit het evangelie van Johannes, afscheidswoorden van Jezus
Jezus bereid zijn leerlingen voor op een tijd zonder hem.
Johannes schrijft voor een gemeente die het zonder Jezus moet doen. Die iedere keer weer de oriëntatie dreigt kwijt te raken. Een kleine gemeente in een vijandige wereld.
Die de nood soms niet ziet, maar vaak wel, en die zich afvraagt: ‘Hoe nu verder?
Hoe houd je elkaar vast? Hoe blijf je bij je roeping? En hoe blijf je staande?’
Hans van der Linden

BSK_2023-05-14

collecte: Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat Kerk en Wijk
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnr. NL26 INGB 0000 1523 27 t.n.v. Diaconie der Gereformeerde Kerk Rotterdam o.v.v. 'collecte Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat Kerk en Wijk'.