Kerkdienst

voorganger: Nette Falkenburg

BSK_2023-05-07_HA

collecte: Noodhulp Kerken in Oekraïne
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnr. NL26 INGB 0000 1523 27 t.n.v. Diaconie der Gereformeerde Kerk Rotterdam o.v.v. 'collecte Noodhulp Kerken in Oekraïne'.