Kerkdienst

voorganger: Jan Prij (wijziging)

Voorganger Jan Prij gaat in op de kracht van de tweede blik en het voorbij de eerste indruk komen.  Hij wil daarnaast recht doen aan de lezingen uit Jesaja en Matheus (over Johannes de doper) en soort eerherstel bepleiten van Don Quichot. Het belooft een interessante dient te worden!

BSK_2019-12-08