Kerkdienst

voorganger: Jan Prij

De preek van deze zondag gaat over het einde der tijden. Velen zien de toekomst somber in. De ene orkaan na de andere teistert de aardbol. Het stikstofprobleem loopt uit de hand. De ene dictator volgt de andere op. Europa is verdeeld. Verrijking door een kleine groep gaat als maar door ten koste de middengroepen en de minderbedeelden. De kerk zit in de moeilijkheden. Kortom geen opwekkend vooruitzicht.

Nadert het einde der tijden?

Voorganger en filosoof Jan Prij legt uit wat de Bijbel met het ‘einde der tijden’ bedoelt.

BSK_2019-12-01
Allen welkom.