Kerkdienst

voorganger: Katinka Broos

De Eredienst

Vandaag avondmaal: ds. Katinka Broos, Organist: Edwin Vooijs;
Volgende week: ds. Ton Verbeek;
Collecte: 1e: Diaconie, 2e: Kerk.
De bloemen gaan deze week naar mw. Bep van der Kraan. Ze worden bezorgd door Betty Polhuys.

Uit de Gemeente

Mensen met een auto gezocht! Dringende oproep voor de maand november en december.
Voor een gemeentelid die de komende maanden twee keer per week vanuit Liskwartier naar het Erasmus MC moet, zoeken we mensen met een auto die een keertje willen rijden. Als we allemaal een ritje doen, is het voor iedereen een kleine last en kunnen we de directe familie wat ontlasten, die al maanden heen en weer pendelt. Er zijn al wat mensen die zich hebben opgegeven, maar doet u ook een keertje mee? Voor meer informatie Annemarie van Zessen, 010-4650932, annemarie@van66.nl

Mededelingen uit de Kerkenraad

Het Nederlands Bijbelgenootschap en Syrië. Bijbelgenootschappen in het Midden-Oosten berichtten dat de situatie in Syrië en Irak stabieler is geworden. Maar voor christenen is het nog steeds heel zwaar. IS mag dan verdreven zijn, christenen zijn hun leven niet zeker, enkel omdat ze christen zijn! Miljoenen mensen in Syrië en Irak leven in de puinhopen van de oorlog. Velen zijn alles kwijt, zelfs hun bijbel. Terwijl de bijbel troost en bemoediging geeft en een lichtpunt kan zijn in de duisternis. De vraag naar bijbels is dan ook groot in deze door oorlog verscheurde landen. Het NBG stelt zich ten doel om 10.000 bijbels te verspreiden in 2019.

BSK_2019-11-10_HA