Kerkdienst

voorganger: Marjolein den Dulk

In deze dienst komt weer het bekende verhaal van de belastingambtenaar Zacheüs aan de orde. Jezus logeerde in zijn huis in Jericho. Het volk vond het maar niets. Maar het was wel een bijzondere belastinggaarder. ‘Kijk, Heer’, zei hij ‘de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’
Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

BSK_2019-11-03