Palmzondag

voorganger: Ineke Bakker

Vandaag Palmpasen, de intocht in Jeruzalem.
Een dag met een feestelijk begin, een dag van zingen: Hosanna voor de grote koning!
Maar ook het begin van de Stille Week.
Vandaag nog ‘Hosanna’, maar morgen ‘Kruisig hem!’
Een omslag in het denken, spreken en doen van mensen die ons ook in onze tijd niet onbekend voor zal komen.

De lezingen voor vandaag zijn: Zacharia 9: 9-10 en Matteüs 21: 1 – 11.
Ineke Bakker