Kerkdienst

voorganger: Jan Prij

BSK_2023-03-26

collecte: Diaconie
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnr. NL26 INGB 0000 1523 27 t.n.v. Diaconie der Gereformeerde Kerk Rotterdam o.v.v. 'collecte Diaconie'.