Kerkdienst

voorganger: Aad van Endhoven

De vijfde zondag van de Veertigdagentijd alweer. De naam voor deze zondag is: “Judica” wat betekent: “Doe mij recht” Komt regelrecht uit Psalm 43, natuurlijk dan ook de Psalm voor deze zondag.
Ingewikkelde verhalen zijn vandaag aan de beurt, hoe bekend ze ook zijn. Ze blijven meer vragen dan antwoorden oproepen.
De profeet heeft het over dorre doodsbeenderen die weer tot leven komen. Uit het evangelie over vriend Lazarus die uit de dood wordt opgewekt.
Na de verkondiging een lied uit een ander Liedboek maar het past heel mooi. En de melodie is bekend. De tekst staat hieronder.
De lezingen: Profetenlezing Ezechiël 37: 1 t/m 14. Evangelielezing Johannes 11: 1 t/m 4 en 17 t/m 44.
We wensen elkaar een goede dienst toe.
Aad van Endhoven.

Voor na de verkondiging “Gehoord van mensen”- Huub Oosterhuis (melodie Psalm 47)
Solo: Zij die stom zijn, ver heen, koud, steen in steen,
zij die in doodswoestijn onvindbaar zijn:
wie weet hun naam, wat heeft met hen gedaan
die genoemd wordt Gij, onvoorstelbaar Gij,
die ’t verloren kind schreiend zoekt en vindt,
die het leven zelf uit de dood opdelft.

Allen: Hoe in duisternis dit bestaan ook is,
hoe zwart mijn verdriet, wanhoop wordt het niet,
omdat Gij God zijt die mijn leven leidt,
Gij volstaat voor mij, zijt mijn zekerheid.
Van uw aangezicht straalt mijn ogenlicht.
Komen zal de dag dat ik rusten mag.

Die rampzalig zijn, zullen zalig zijn.
Die verworpen zijn, zullen in U zijn.
Die zich keerden van, zij vinden U.
Onbeminden, om niet bemind door U.
Lachen wordt gehoord als uw laatste woord
dit verscheurd heelal prachtig maken zal.