Kerkdienst

voorganger: Jan Prij

 

Bijzonderheden van de collecte van 9 mei 2021

Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de economische crisis en de coronapandemie is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.
Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen weerbaarder.

Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten wereldwijd. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Syrische vluchtelingen.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
Gerard Jansen, Voorzitter Diaconie

Liturgie 090521