Kerkdienst

voorganger: Leonie van Staveren

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd volgen we Jezus de woestijn in. Daar wordt hij op de proef gesteld door de duivel. We denken na over woestijngebieden in ons eigen leven en wat een tijdelijk verblijf in de woestijn je kan brengen.
Leonie van Staveren

BSK_2023-02-26

collecte: Diaconie
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnr. NL26 INGB 0000 1523 27 t.n.v. Diaconie der Gereformeerde Kerk Rotterdam o.v.v. 'collecte Diaconie'.