kerkdienst

voorganger: Marjo den Bakker

BSK_2024-04-28

collecte: Noodhulp Oekraïne
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnr. NL26 INGB 0000 1523 27 t.n.v. Diaconie der Gereformeerde Kerk Rotterdam o.v.v. 'collecte Noodhulp Oekraïne'.
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop.

Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen – zoals in de frontlinie van Kharkiv – een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking. Oekraïense gezinnen ontvangen zadenpakketten, zodat ze minder afhankelijk zijn van voedselpakketten.Met je gift in de collecte steun je het programma Noodhulp van Kerk in Actie en help je inwoners en ontheemden in Oekraïne om de oorlog te overleven. Van harte aanbevolen.