kerkdienst

voorganger: Katinka Broos

BSK_2024-04-14

collecte: Art Therapy Stichting Schlomo
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnr. NL26 INGB 0000 1523 27 t.n.v. Diaconie der Gereformeerde Kerk Rotterdam o.v.v. 'collecte Art Therapy Stichting Schlomo'.
Het afgelopen jaar heeft de diaconie het project Art Therapy van Stichting Schlomo ondersteund door middel van een periodieke collecte. Middels Art Therapy leren kinderen hun trauma, waar ze geen woorden voor kunnen vinden, te uiten via kunst. Uw bijdrage heeft meegeholpen aan de start van een Art Therapy groep met slachtoffers van de aardbeving in Syrië en een groep op Nineveh speciaal voor kinderen die aanwezig waren bij de grote brand in een partycentrum tijdens een bruiloft waar 120 mensen (waaronder ook kinderen) zijn omgekomen. Wij danken iedereen die een bijdrage heeft gegeven om dit mogelijk te maken! Shlome u iqore, (vredes)groet en respect, Stichting Schlomo