Kerkdienst

voorganger: Katinka Broos

De zondag na Pinksteren is zondag Trinitatis. Het feest van de Drie-eenheid. Ik kan zondag een dogmatisch verhaal vertellen over 3×1=1. Misschien kunnen we ons er ook over blijven verwonderen en vinden we in onze evangelielezing een van de schaarse bijbelteksten waarin we een basis kunnen vinden voor de idee van de ene God in drie personen. Diezelfde tekst bevat de zendingsopdracht, de hele wereld komt in het vizier daar bij die berg in Galilea.
In de Exoduslezing gaat Mozes ook een berg op om opnieuw de geboden op te halen bij God. De vorige kleitabletten had hij kapot gesmeten toen het volk het gouden kalf gemaakt had. Deze keer hakt hij zelf de stenen platen uit, terwijl het in Exodus 32 God was die alles regelde. Deze ontwikkeling blijkt een krachtig voorbeeld van een fundamenteel principe van joodse spiritualiteit. En wat heeft al die oude wijsheid te maken met de Corona-crisis nu en Black lives matter?
Genoeg om over na te denken zondag! En omdat wij niet mogen zingen neem ik het nieuwe lied van Stef Bos mee, dat hij donderdag zong in het t.v.programma Op Adem.

Orde van dienst BMVier - 070620