Kerkdienst

voorganger: Aad van Endhoven

Vandaag de eerste zondag van de veertigdagentijd. We gaan weer naar een feest toetellen. Ook gebruiken we weer een speciale liturgie die voor deze tijd gemaakt is.
In veel kerken zullen dezelfde lezingen gelezen worden. In ieder geval de lezing uit het evangelie. Het verhaal over de verzoeking in de woestijn is op de eerste zondag van de veertigdagentijd aan de beurt.
Het blijft een spannend verhaal en blijkt nog steeds actueel te zijn!
De lezingen voor deze zondag zijn: Deuteronomium 8 : 1 t/m 6 en Matteüs 4: 1 t/m 11.
We wensen elkaar een goede dienst toe.
Aad van Endhoven

Orde van dienst:
Psalm 91A
Het lied van de kaart: vers 2,3 en 4 (vers 1 lees ik voor)
Deuteronomium 8: 1 t/m 6 (lector)
Lied 687: 1 en 3
Evangelielezing Matteüs 4: 1 t/m 11 (lector)
Lied 539: 1 solo, 2 allen, 3 solo, 4, 5 allen
Lied 542 (na verkondiging)
Slotlied (melodie Gezang 467 (LvdK. 1973):

Het is niet waar dat de woestijn
of droogte hier ons doel moet zijn.
Wij zijn geroepen tot de bloei,
oase-gronden, nieuwe groei.
O God, in wie het al begon,
leer ons te leven uit uw bron!

Wij reizen samen door het pad
van ja en nee, door land en stad.
En waar de weg weerbarstig is
maakt samengaan het gaan gewis.
O God, in wie het al begon,
leer ons te leven uit uw bron!

En wie er valt, of niets meer waagt,
wie kwetsbaar is en wonden draagt,
die krijgt de beker aangereikt,
vol water, waaruit leven blijkt.
O God, in wie het al begon,
Leer ons te leven uit uw bron!

Zo trekken wij door de woestijn
met U, die de fontein wilt zijn
van lied en licht en levensmoed,
van heelheid en van overvloed.
O God, in wie het al begon,
leer ons te leven uit uw bron!