kerkdienst

voorganger: Elbert Grosheide

Op deze derde zondag in de 40 dagen staat het bekende verhaal over de zogenoemde tempelreiniging centraal. Een bijna fanatieke Jezus veegt het tempelplein schoon. Een verontwaardiging over het plein als handelshuis dat het zicht op de werkelijke bedoeling van het huis van God lijkt te verduisteren. Maar het beeld  van de tempel van stenen verschuift…..Kunnen wij nog wat met de boosheid van Jezus en het beeld van de tempel én de mensen dat hij schetst? 

BSK_2024-03-03

collecte: Diaconie
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnr. NL26 INGB 0000 1523 27 t.n.v. Diaconie der Gereformeerde Kerk Rotterdam o.v.v. 'collecte Diaconie'.