kerkdienst

voorganger: Mariette van der Ent

Deze zondag, de tweede zondag in de Veertigdagentijd, heeft in de traditie een naam gekregen. In het Nederlands is deze naam: “Gedenk Uw barmhartigheid, Heer!” Anders gezegd: Wij herinneren God aan Zijn barmhartigheid.
Maar gaat daar niet eerst iets aan vooraf, voordat wij dat vragen? We lezen onder meer een verhaal over Elia om hierop antwoorden te zoeken.
Mariëtte van der Ent

BSK_2024-02-25

collecte: Art Therapy, Stichting Schlomo
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnr. NL26 INGB 0000 1523 27 t.n.v. Diaconie der Gereformeerde Kerk Rotterdam o.v.v. 'collecte Art Therapy, Stichting Schlomo'.